Fleire hundre lam startar eit nytt liv i sauefjøset til Inga Steinsland på Bjoa. Med litt hjelp av jordmora har sauen forløyst to lam, og det er ein liten pause før neste står for tur. Foto: Jon Edvardsen
Fleire hundre lam startar eit nytt liv i sauefjøset til Inga Steinsland på Bjoa. Med litt hjelp av jordmora har sauen forløyst to lam, og det er ein liten pause før neste står for tur. Foto: Jon Edvardsen

Fødselshjelp døgnet rundt