Jordbrukets forhandlingsutval vil rekruttere fleire kvinner til landbruket. Foto: Kari Hamre / NPK
Jordbrukets forhandlingsutval vil rekruttere fleire kvinner til landbruket. Foto: Kari Hamre / NPK

Foreslår utval for å fremja kvinner i landbruket