Naturvernforbundet, Verdens naturfond (WWF) og Sabima klagar over at Statsforvaltaren har gitt løyve til å plante 100 dekar med den framande grana sitka på Økland i Ølen. Her i den nedre delen av feltet der det går over til ein nabo. Foto: Jon Edvardsen
Naturvernforbundet, Verdens naturfond (WWF) og Sabima klagar over at Statsforvaltaren har gitt løyve til å plante 100 dekar med den framande grana sitka på Økland i Ølen. Her i den nedre delen av feltet der det går over til ein nabo. Foto: Jon Edvardsen

Her har tre miljøinstansar klaga på planting av sitka