Dette er illustrasjonen som fekk etnebuen til å steila. To traséval sett frå Bergsvegen mot søraustsida av Litledalsvatnet. Det øvste alternativet går over turområdet Strypeheia.
Illustrasjon: STATNETT
NVE ber Statnett utgreia innspel om traséval og kostnad. Illustrasjon: STATNETT

Kraftlinja frå Båfalli til Gismarvik