Jordbruket i Noreg står for 8,8 prosent av dei totale klimagassutsleppa. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Jordbruket i Noreg står for 8,8 prosent av dei totale klimagassutsleppa. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Liten nedgang i utslepp frå jordbruket