Store utbyggingsplanar i Fjæra (planane i oransje.
Foto/Illustrasjon: Jan Martin Grindheim/Arve Skogen, Grannar
Utbygging av settefiskanlegget i Fjæra skal etter planen gje fleire arbeidsplassar og mulighet for jobb til lokale ungdommar. No står prosjektet i fare etter at Statsforvaltaren i Vestland har avslått Mowi sin søknad om meir utslepp til Åkrafjorden. Foto/montasje: Jan Martin Grindheim/Arve Skogen, Grannar

Mowi får ikkje utvide i Fjæra