Skiltinga varslar behov for vegutbetring på Fv. 548 i Skånevik. F.v. saksordførar Sigbjørn Framnes (Frp), varaordførar Kenneth Karlsen (Frp) og ordførar Mette-Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) er alle optimistiske med tanke på å få prosjektet prioritert i RTP.
Foto: Arne Frøkedal
Skiltinga varslar behov for vegutbetring på Fv. 548 i Skånevik. F.v. saksordførar Sigbjørn Framnes (Frp), varaordførar Kenneth Karlsen (Frp) og ordførar Mette-Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) er alle optimistiske med tanke på å få prosjektet prioritert i RTP. Foto: Arne Frøkedal

— Nå er det Skånevik sin tur