Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er klar med planen for halvering av ferjetakstane innan 2025. Regjeringa set av 120 millionar kroner til ferjesambanda i revidert nasjonalbudsjett for å sikre ein reduksjon i takstane på 10 prosent allereie 2. halvår i år. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er klar med planen for halvering av ferjetakstane innan 2025. Regjeringa set av 120 millionar kroner til ferjesambanda i revidert nasjonalbudsjett for å sikre ein reduksjon i takstane på 10 prosent allereie 2. halvår i år. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Regjeringa legg fram ferjeplan