Riksantikvaren fredar deler av Odda smelteverk.
Foto: Margunn Sundfjord / NPK
Riksantikvaren fredar deler av Odda smelteverk. Foto: Margunn Sundfjord / NPK

Støtte til industrielle kulturminne i Vestland