Slik ser Renevo for seg plasseringa av sitt nye biogassanlegg på Tongane. Tomta kjøper dei av Oddvar Flatebø.
ILLUSTRASJON: RENEVO
Slik ser Renevo for seg plasseringa av sitt nye biogassanlegg på Tongane. Tomta kjøper dei av Oddvar Flatebø. ILLUSTRASJON: RENEVO

Her kjem biogassanlegget