Leiv Karsten Medhaug (t.v.) er fagansvarleg for skule i Vindafjord, og blei overraska då dei fekk tildelt ein heil million kroner som var øyremerka barn og unge sommaren 2021. Han har tilsett Aleksander Vølstad som prosjektleiar, og måndag 26. juni startar Gøy på landet, som er eit gratistilbod til grunnskuleelevar i Vindafjord gjennom heile sommaren. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Leiv Karsten Medhaug (t.v.) er fagansvarleg for skule i Vindafjord, og blei overraska då dei fekk tildelt ein heil million kroner som var øyremerka barn og unge sommaren 2021. Han har tilsett Aleksander Vølstad som prosjektleiar, og måndag 26. juni startar Gøy på landet, som er eit gratistilbod til grunnskuleelevar i Vindafjord gjennom heile sommaren. Foto: Grethe Hopland Ravn

Lovar gøy på landet i heile sommar