Det er denne lakserusa som nokon har fjerna frå Seldalsvik i Etnefjorden.
FOTO: POLITIET/HAVFORSKINGSINSTITUTTET
Det er denne lakserusa som nokon har fjerna frå Seldalsvik i Etnefjorden. FOTO: POLITIET/HAVFORSKINGSINSTITUTTET

Politiet ønskjer tips etter at stor lakseruse forsvann frå Etnefjorden