Koronatesting i Kristiansand nyleg. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB / NPK
Koronatesting i Kristiansand nyleg. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB / NPK

Smittetala kryp nedovver