Vinmonopolet meiner butikken i Ølen Senter lenge har tapt relevans og at handelen kan gå opp i eit nytt bygg ved E134. Kommunen meiner handelen har gått ned etter polet opna i Etne, og at det først og fremst skal dekke eit lokalt handelsområde.
Tal frå Vinmonopolet viser at folk har handla meir her enn i fjor. Salsauka nasjonalt er på 15 prosent. Arkivoto: Jon Edvardsen

God auke for polet lokalt