Fossvannskoia i Sølvverket er ei av over 120 koier og buer det er mogleg å overnatte i gratis. Foto: Torkel Skoglund / Statskog
Fossvannskoia i Sølvverket er ei av over 120 koier det er mogleg å overnatte i gratis. Foto: Torkel Skoglund / Statskog

Gratis med enkel standard