2015 blei eit år med låge erstatningsutbetalingar som følgje av plantesjukdommar. Foto: Kari Hamre / NPK
2015 blei eit år med låge erstatningsutbetalingar som følgje av plantesjukdommar. Foto: Kari Hamre / NPK

Historisk god fruktsesong i Hardanger