Cir.cuz består av Mats Melbye og Thomas Pedersen. I slutten av juli kjem dei til Etne. Pressefoto
Cir.cuz består av Mats Melbye og Thomas Pedersen. I slutten av juli kjem dei til Etne. Pressefoto

Hit-duo besøkjer Etne