Birger Martin Vik var den første som røysta ved vallokalet i Etne kulturhus måndag 13. september 2021. Hans røyst gjekk til Frp, eit parti han har følgt sidan han var i militæret i 1973 då han kom i prat med Anders Lange som var i ferd med å starta eit nytt parti. Valfunksjonæren (t.h.) er Frode Robberstad. Foto: Grethe Hopland Ravn
Birger Martin Vik var den første som røysta ved vallokalet i Etne kulturhus måndag 13. september 2021. Hans røyst gjekk til Frp, eit parti han har følgt sidan han var i militæret i 1973 då han kom i prat med Anders Lange som var i ferd med å starta eit nytt parti. Valfunksjonæren (t.h.) er Frode Robberstad. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ingen kø då vallokalet opna