Odin Heggebø ved valurna i Sandeid. Det var MDG som fekk hans røyst under stortingsvalet 2021. Ved urna Marianne Vestbø (t.v.), Harald Olav Stuhaug og Berit Aga Hustveit. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Odin Heggebø ved valurna i Sandeid. Det var MDG som fekk hans røyst under stortingsvalet 2021. Ved urna Marianne Vestbø (t.v.), Harald Olav Stuhaug og Berit Aga Hustveit. Foto: Grethe Hopland Ravn

Jamt sig, men ingen kø tidleg på valdagen