Lisa Marie Ness Klungland har inntatt Victoria hotel i Stavanger saman med partifeller frå Rogland Senterparti. 
Foto: Morten Helliesen
Lisa Marie Ness Klungland har inntatt Victoria hotel i Stavanger saman med partifeller frå Rogland Senterparti. Foto: Morten Helliesen

I ferd med å sikra seg plass på Stortinget