Frå årsskiftet innfører HIM kundekort for private der det blir dyrare å hive avfall over ei viss kvote, opplyser Veslemøy Eriksen. For spesialavfall er den tusen kilo.
Kvalitetsleiar Veslemøy Eriksen hos HIM seier dei får betre logistikk ved å tredoble løyvet til mellomlagring av farleg avfall; opp til 300 tonn til ei kvar tid. Ho ventar ikkje auka trafikk av den grunn. Arkivfoto: Jon Edvardsen

HIM-naboar bekymra for trafikk