Hoggorm er ein av 3 ormar i norsk fauna og den einaste giftige slangen. Hoggormen er freda i Noreg men ikkje utryddingstruga.
Foto: Cornelius Poppe / NTB / NPK
Hoggorm er ein av 3 ormar i norsk fauna og den einaste giftige slangen. Hoggormen er freda i Noreg men ikkje utryddingstruga. Foto: Cornelius Poppe / NTB / NPK

Rekordår for hoggorm-førespurnader