Bjoa 4H førebur årets haustfest sundag 24. oktober. Klubben har i år tatt i bruk klubblokale i kjellaren på «Bygdasenteret» vegg i vegg med boksamlinga i eitsamarbeid med skulen og kommunen. Tre medlemmer har i tillegg hatt som oppgåve å førebu ungdomsklubb i same lokala.
Bjoa 4H førebur årets haustfest sundag 24. oktober. Klubben har i år tatt i bruk klubblokale i kjellaren på «Bygdasenteret» vegg i vegg med boksamlinga i eitsamarbeid med skulen og kommunen. Tre medlemmer har i tillegg hatt som oppgåve å førebu ungdomsklubb i same lokala.

4H-ungdomane opnar dørene til fest