Masseproduksjonen av vindturbinar på Jelsa i Rogaland kan leggje grunnlag for eit nytt industrieventyr og 7.000 nye arbeidsplassar, ifølgje styreleiaren for prosjektet. Foto: Windworks Jelsa
Masseproduksjonen av vindturbinar på Jelsa i Rogaland kan leggje grunnlag for eit nytt industrieventyr og 7.000 nye arbeidsplassar, ifølgje styreleiaren for prosjektet. Foto: Windworks Jelsa

Industrieventyr på gang i Suldal