Bjarne Ljusnes Sævareid måkar gardane i lausdriftsfjøset både titt og ofte.
Bøndene vil merka ei økonomisk betring med regjeringsskiftet. Illustrasjonsfoto

Skal få inntektsgapet tetta