Anette Laureid Hovd er medeigar og driv den private Småfolk barnehage.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Leiar og medeigar Anette Laureid Hovda sender barna i Småfolk barnehage heim som del i ein landsomfattande aksjon mot statsbudsjettet. Arkivfoto: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Difor stenger ho barnehagen