Vestlandsk raudkolle er den einaste av dei gamle norske kurasane som framleis er kritisk trua.
Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / Nibio
Vestlandsk raudkolle er den einaste av dei gamle norske kurasane som framleis er kritisk trua. Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / Nibio

God framgang for norske kurasar