Slik ser reknestykka Statnett har levert til NVE ut. Grannar har fått tlsendt ein sladda versjon frå NVE, fordi både Statnett og NVE ønskjer å halde detaljar i reknestykka hemmelege.
FAKSMILIE AV DOKUMENT
Slik ser reknestykka Statnett har levert til NVE ut. Grannar har fått tlsendt ein sladda versjon frå NVE, fordi både Statnett og NVE ønskjer å halde detaljar i reknestykka hemmelege. FAKSMILIE AV DOKUMENT

Hemmelege reknestykke med få utgiftspostar