Norges Miljøvernforbund reagerer på blå røyk som stammar frå skjerebrenning i malt metall hos AF Offshore Decom i Vatsfjorden. Fleire representantar frå forbundet var i Vats for å sjå på aktiviteten frå sjøen. Dei stiller spørsmål ved korleis oljeskipet «Curlew» skal hoggast opp. 182 tonn med avleiring som kan vere radioaktiv er i skipet. Foto: Privat
Norges Miljøvernforbund reagerer på blå røyk som stammar frå skjerebrenning i malt metall hos AF Offshore Decom i Vatsfjorden. Fleire representantar frå forbundet var i Vats for å sjå på aktiviteten frå sjøen. Dei stiller spørsmål ved korleis oljeskipet «Curlew» skal hoggast opp. 182 tonn med avleiring som kan vere radioaktiv er i skipet. Foto: Privat

Reagerer på blå røyk frå anlegget i Vats