Pukkellaks. Illustrasjon: U.S. Fish and Wildlife Service
Pukkellaks. Illustrasjon: U.S. Fish and Wildlife Service

Rekordår for fangst av svartelista pukkelaks