Slik blir det nye Langfoss panorama sjåande ut. Eit bygg - under bakken - men likevel med spektakulær utsikt over fjord og fjell. 
Foto: Holon arkitekter
Slik blir det nye Langfoss panorama sjåande ut. Eit bygg - under bakken - men likevel med spektakulær utsikt over fjord og fjell. Foto: Holon arkitekter

Startar snart bygginga