Ein tilsynskampanje hos minst 400 svinebønder skulle avdekkje forholda hos landets grisar. Dette målet når ikkje Mattilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Ein tilsynskampanje hos minst 400 svinebønder skulle avdekkje forholda hos landets grisar. Dette målet når ikkje Mattilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Når ikkje målet om 400 uvarsla svinetilsyn