Oppgradering av eksisterande vasskraftverk kan gi mykje ny kraft, meiner NVE. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK
Oppgradering av eksisterande vasskraftverk kan gi mykje ny kraft, meiner NVE. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Ap-statsrådar knyter vasskraftutbygging til flaumsikring