Ni skular ligg i potten når kommunedirektøren legg fram forslaget sitt i løpet av siste veka i januar. Foto: Jon Edvardsen
Dei ni skulane i Vindafjord.

Nye folkemøte om skulesaka