Gunn Vikingstad (t.v.) og Elisabeth Julsrud i Vikebygd meiner at når så mange har engasjert seg i å gi høyringsinnspel til Norconsult sin rapport, handlar det om samhald i bygda og ei erkjenning av kor viktig skulen er. 
Foto: Jon Edvardsen
Gunn Vikingstad (t.v.) og Elisabeth Julsrud i Vikebygd meiner at når så mange har engasjert seg i å gi høyringsinnspel til Norconsult sin rapport, handlar det om samhald i bygda og ei erkjenning av kor viktig skulen er. Foto: Jon Edvardsen

Mobiliserer for skulen sin