Helen Totlandsdal (t.v.) er tilsett i Helgevold elektro og vil bruka Game of skills-plattforma til å rekruttera fleire tilsette. Det håpar prosjektleiar Jenny Henriksen Leite at fleire bedrifter vil gjera, for ei felles plattform for lokale jobbar i næringslivet er viktig, meiner ho. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Helen Totlandsdal (t.v.) er tilsett i Helgevold elektro og vil bruka Game of skills-plattforma til å rekruttera fleire tilsette. Det håpar prosjektleiar Jenny Henriksen Leite at fleire bedrifter vil gjera, for ei felles plattform for lokale jobbar i næringslivet er viktig, meiner ho. Foto: Grethe Hopland RavnBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Felles innsats for å få dei utflytta tilbake