Flis kan vere eit av utgangspunkta for produksjon av biodrivstoff. 
Foto: Statkraft
Flis kan vere eit av utgangspunkta for produksjon av biodrivstoff. Foto: Statkraft

Foreslår krav om biodrivstoff i landbruket