Dinosaurane som blei frakta frå Sverige til Stavanger av Taraldsøy Transport, veg opp mot 2,5 tonn. Det er utstyrt med både mekanikk og hydraulikk, og kan både brøla og røra på seg. 
Foto: Privat
Dinosaurane som blei frakta frå Sverige til Stavanger av Taraldsøy Transport, veg opp mot 2,5 tonn. Det er utstyrt med både mekanikk og hydraulikk, og kan både brøla og røra på seg. Foto: Privat

Fekk uventa last