I Vestvågøy i Lofoten blei det i 2019 registrert 86 spreidde individ med lutz- og sitkagran, ifølgje «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål», som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet står bak. Foto: Arnodd Håpnes
I Vestvågøy i Lofoten blei det i 2019 registrert 86 spreidde individ med lutz- og sitkagran, ifølgje «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål», som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet står bak. Foto: Arnodd Håpnes

Krev totalforbod mot framande treslag