Døme på vegparti mellom Kinsarvik og Kyrkjenes på riksveg 13. Foto: Statens vegvesen
Døme på vegparti mellom Kinsarvik og Kyrkjenes på riksveg 13. Foto: Statens vegvesen

Lokal vegentreprenør har lågaste pris