Julie Berg ser lyst på nedgangen på konkursar i Noreg. Foto: Experian
Julie Berg følgjer utviklinga på konkursar i Noreg tett. Foto: Experian

Rekordfå konkursar