Rektor Gustav Løge Fosse seier kjøpet har vore tema lenge, og området er dei einaste som er tilgjengeleg dersom skulen skal byggje nytt.Rektor Gustav Fosse ved Lundeneset vidaregåande skole har spelt inn at hurtigbåt til og frå Sandeid i helgene er eit viktig tilbod for elevane ved skulen.
På Lundeneset vidaregåande skule har over 100 elevar fått påvist smitte av korona sidan inngangen til helga. — Vi reknar med at det roar seg no, seier rektor Gustav Løge Fosse. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Rustesta elevar