Ein tyfon, på folkemunne kalla flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid testar Sivilforsvaret alle tyfonane i landet to gonger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK
Ein tyfon, på folkemunne kalla flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid testar Sivilforsvaret alle tyfonane i landet to gonger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Sivilforsvaret testar signalet «Viktig melding – søk informasjon»