Stig Mortveit likar seg i jobben som dagleg leiar i Biogass Energi AS. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Stig Mortveit likar seg i jobben som dagleg leiar i Biogass Energi AS. Foto: Svein-Erik Larsen

Skal gjere transporten utsleppsfri frå Sandeid