Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygt. Vefsna blei verna i 2009. 
Foto: Røed/CC BY-SA 2.5
Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygt. Vefsna blei verna i 2009. Foto: Røed/CC BY-SA 2.5

Vil skjerma verna vassdrag