Forum for sjø- og jordkabelteknologi kjempar mot at den planlagte 420 kV-linja skal leggast i urørt natur.
Foto: Privat
Forum for sjø- og jordkabelteknologi kjempar mot at den planlagte 420 kV-linja skal leggast i urørt natur. Foto: Privat

Bra med nye arbeidpasser på Haugalandet