Elise Tokheim, Sandeid sanitetsforening.
Elise Tokheim er engasjert i det som skjer i Sandeid. Arkivfoto

Det er minst 300 arbeidsplasser i Sandeid