Geir Nonslid i Esso Skjold mista store delar av omsetninga av drivstoff då 134 vart flytta. No får han konkurranse av automatstasjonen Tanken som er på plass i Isvik. Dekk og lettare service er eit anna bein å stå på for bensinstasjonen. 
Foto: Jon Edvardsen
Geir Nonslid i Esso Skjold mista store delar av omsetninga av drivstoff då 134 vart flytta. No får han konkurranse av automatstasjonen Tanken som er på plass i Isvik. Dekk og lettare service er eit anna bein å stå på for bensinstasjonen. Foto: Jon Edvardsen

Essoen blir utfordra