Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim kan presentera ein midlertidig avtale for brannkonstablane i Etne kommune. Innan utgangen av 2022 må ein permanent avtale på plass 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Kommunedirektør Bjørn Tollefsen har tatt på seg seks verv som styreleiar i privat sektor. I utgangspunktet greitt nok, så sant det ikkje blir utfordringar med inhabilitet, og at samtykket frå arbeidsgjevar er skriftleg. Det har det ikkje vore. Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim og eit samla formanskap har gitt samtykke munnleg, utan å protokollføra det. — Eit problem, seier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Akrivfoto: Grethe Hopland Ravn

Har signert mellombels avtale med HBR

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!