Terje Kollbotn heldt appell før Etne kommunestyre skulle seie si meining rundt jord- og sjøkabelalternativet tidlegare i vår. Før påske blei forslaget om jord- og sjøkabel framfor høgspentmaster i fjellet, lagt fram for Stortinget. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Terje Kollbotn heldt appell før Etne kommunestyre skulle seie si meining rundt jord- og sjøkabelalternativet tidlegare i vår. Før påske blei forslaget om jord- og sjøkabel framfor høgspentmaster i fjellet, lagt fram for Stortinget. Foto: Grethe Hopland Ravn

Jord- og sjøkabelsaka lagt fram for Stortinget